UTBM - Unitat de tècniques biològiques i moleculars

GINYS-ICRA-003
Àlex Sánchez Melsió
Cap d'Unitat
La Unitat de Tècniques Biològiques i Moleculars (UTBM) està especialitzada en l’anàlisi molecular de gran varietat de matrius aquoses (fonts de consum humà, biofilm fluvial, sediments, aigües residuals, fangs actius) a partir de l’extracció d’alta qualitat d’àcids nucleics (ADN i ARN).

L’aplicació de tècniques moleculars tals com la PCR i la qPCR, permet la detecció i quantificació de qualsevol gen diana en les mostres dels usuaris. L’UTBM s’ha especialitzat en la quantificació de gens de resistència d’un ampli ventall de famílies d’antibiòtics (ARGs), en consonància amb els compostos que es detecten a la UEM, fomentant la transversalitat dels laboratoris que conformen els SCT.

L’UTBM també disposa d’una Instal·lació Radioactiva amb fonts no encapsulades, que permet l’estudi amb els radionúclids 3H, 14C, 35S utilitzant equipament recomanat per mostres on es requereixi alt nivell de sensibilitat.

Serveis

Estudi de comunitats bacterianes
Caracterització i quantificació d’elements gènics relacionats amb activitat antropogènica
Caracterització i quantificació del resistoma
Anàlisi de toxicitat aguda (microtox) i mutageneïcitat (test Ames) en mostres d’aigua
Anàlisi de radioisòtops (3H, 14C, 35S)

  Equipament

  • Centrífuga de grans volums, Avanti J-26 XPI, Beckman Coulter.
  • Equip de centelleig, TriCarb 2910 TR, Perkin-Elmer.
  • Fotodocumentador, GelDoc Xr+, Bio-rad.
  • Homogeneïtzador, FastPrep 24, MP Biomedicals.
  • Microtox, Model 500, SDI Environmental.
  • Termociclador PCR quantitativa, CFX96, Bio-rad.
  • Termociclador PCR convencional, 2720, Applied Biosystems.
  • Termociclador PCR gradient, Veriti, Applied Biosystems.
  • Qubit, 2.0, Invitrogen.

  Personal

  Cap d'Unitat
  Àlex Sánchez Melsió | asanchez@icra.cat | (+34) 679 42 35 10 | ORCID | Pàgina PRC
  Tècnic Unitat
  Adrià Robles Briones | arobles@icra.cat | (+34) 972 18 33 80 | ORCID

  CENTRE

  ICRA - Institut Català de Recerca de l'Aigua

  Parc Científic i Tecnològic de la UdG
  Edifici H2O
  Emili Grahit, 101

  17003 Girona http://www.icra.cat/

  ÀMBITS RIS3CAT

  • Sistema alimentari
  • Sistema d'energia i recursos
  • Sistema educatiu i de generació de coneixement
  • Sistema industrial
  • Sistema sociosanitari

  CATEGORIES

  • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
   • Altres laboratoris especialitzats
   • Laboratori de Biologia

  TARIFES I ACCÉS

  Nivell de Disponibilitat: Mitja
  Procediment d’accès:
  Contactar amb el resposable de la plataforma: Àlex Sànchez (asanchez@icra.cat)
  CERCA - Ginys