UEM - Unitat d’espectrometria de masses

GINYS-ICRA-002
La Unitat d’Espectrometria de Masses (UEM) pretén ser un referent en la determinació de contaminants químics emergents en aigües residuals, naturals i de consum.
Amb l’adquisició d’instrumentació tecnològicament avançada es proporciona solucions analítiques en matèria d’identificació i quantificació de compostos orgànics a nivells traça que són d’interès global.
La UEM es divideix en dues subunitats en funció de la tècnica cromatogràfica a la qual s’associa:

1) La Unitat d’Espectrometria de Masses associada a Cromatografia de Gasos (UEM_GCMS) centra la seva activitat en la identificació i quantificació de compostos orgànics com pertanyents a diferents famílies, com serien els hidrocarburs aromàtics policíclics, subproductes de desinfecció, etc., mitjançant metodologies multiresidus.
La disponibilitat d’equipament de darrera generació permet afrontar els reptes que es plantegen en matèria mediambiental, tant des del punt de vista de sensibilitat com de la monitorització nous contaminants emergents.

2 ) La Unitat d’Espectrometria de Masses associada a Cromatografia de Líquids (UEM LCMS) s’ha especialitzat en l’anàlisi dirigit de contaminants orgànics en mostres aquoses mitjançant l’ús de mètodes multiresidu. El catàleg analític consta de més de 150 compostos incloent fàrmacs, antibiòtics, pesticides, disruptors endocrins, etc.
La Unitat també ofereix un nou servei d’anàlisi no dirigit mitjançant la Cromatografia de Líquids acoblada a Espectrometria de Masses d’Alta Resolució (LC-HRMS).

Serveis

Cromatografia de Gasos acoblada a Espectrometria de Masses (GC-MS)
0.- Servei de pesada de compostos tòxics/citotòxics mitjançant cabina de seguretat
1.- Àcids grassos volàtils
2.- Metà
3.- Subproductes de Desinfecció (DBPs)
4.- Compostos Orgànics Volàtils (VOCs)
5.- Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (PAHs)
6.- Pesticides Organoclorats (POCs)
7.- Triclosan i metabòlits
8.- Nitrosamines
9.- Àcids haloacètics, en preparació.
10.- Determinació de microplàstics, en preparació.
11.- Ftalat de bis(2-etilhexil) (DEHP)

Cromatografia de Líquids acoblada a Espectrometria de Masses (LC-MS)
0.- Servei de pesada de compostos tòxics/citotòxics mitjançant cabina de seguretat
1.- Pesticides
2.- Antibiòtics
3.- Disruptors Endocrins (EDCs)
4.- Watch List5.- Fàrmacs (PhACs)
6.- Anàlisis no dirigit de compostos desconeguts

Equipament

 • Cromatògraf de gasos amb detecció per espectròmetre de masses de triple quadrupol (GC-MS/MS), TRACE 1300 TSQ9000, Thermo Fisher Scientific.
 • Cromatògraf de gasos (GC) amb detector d’ionització de flama (FID) i detector de captura d’electrons (ECD), Trace GC Ultra, Thermo Fisher Scientific.
 • Pirolitzador acoblat a cromatògraf de gasos amb espectròmetre de masses de simple quadrupol (Pyr-GC/MS), Pyr EGA/PY-3030D, Frontier Laboratories Ltd, GC 8890 MS5977B Inert Plus,  Agilent.Cromatògraf de líquids d’ultra eficàcia acoblat a un espectròmetre de masses híbrid de triple quadrupol i trampa lineal, Acquity UPLC-MS QTRAP 5500, Waters-SCIEX.
 • Cromatògraf de líquid acoblat a espectròmetre de masses triple quadrupol, EQUAN UPLC-MS TSQ Vantage, ThermoFisher Scientific.
 • Cromatògraf de líquid acoblat a espectròmetre de masses de alta resolució, Vanquish UPLC-HRMS Orbitrap Exploris 120, Thermo Fisher Scientific.

Personal

Cap d'Unitat
Sara Insa | sinsa@icra.cat | (+34) 608 51 02 53 | ORCID | Pàgina PRC
Diana Álvarez Muñoz | dalvarez@icra.cat | (+34) 689 26 24 64 | ORCID
Tècnic Unitat
Andrea Peris Domes | aperis@icra.cat | (+34) 972 18 33 80 | ORCID
Marta López Martínez | mlopez@icra.cat | (+34) 972 18 33 80 | ORCID
Adrià Robles Briones | arobles@icra.cat | (+34) 972 18 33 80 | ORCID

CENTRE

ICRA - Institut Català de Recerca de l'Aigua

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici H2O
Emili Grahit, 101

17003 Girona http://www.icra.cat/

ÀMBITS RIS3CAT

 • Sistema alimentari
 • Sistema d'energia i recursos
 • Sistema educatiu i de generació de coneixement
 • Sistema industrial
 • Sistema sociosanitari

CATEGORIES

 • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
  • Altres laboratoris especialitzats
  • Espectrometria, cromatografia i espectroscòpia

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Baixa
Procediment d’accès:

Contactar amb el resposable de la plataforma:
UEM GC/MS
: Sara Insa (sinsa@icra.cat)
UEM LC/MS
: Diana Álvarez (dalvarez@icra.cat)

CERCA - Ginys