UAQ - Unitat d’anàlisi química

GINYS-ICRA-001
La Unitat d’Anàlisi Química (UAQ) ofereix una solució integral en la determinació d’un ampli ventall de paràmetres fisicoquímics per a diferents tipus de masses d’aigües (des de residuals fins a naturals) mitjançant l’ús de tècniques analítiques avançades.
Les metodologies aplicades es basen en procediments estandarditzats i adequats a la tipologia de la mostra objecte d’anàlisi, tenint en compte tant el nivell de concentració com la presència de substàncies que puguin interferir.
El funcionament protocol·litzat del laboratori garanteix la competència tècnica de la Unitat, a la vegada que vetlla per la gestió sostenible dels recursos mitjançant un pla de millora contínua.
 

Serveis

Determinacions potenciomètriques
pH
Conductivitat
Alcalinitat
Demanda Química d’Oxigen (DQO)
Nitrogen Kjeldahl Total (TKN)
Amoni (Nitrogen amoniacal)
 
Determinacions respiromètriques
Demanda Biològica d’Oxigen (DBO)
 
Determinacions gavimètriques
Sòlids totals (ST)
Sòlids totals en suspensió (SST)
Sòlids en suspensió volàtils (SSV)
 
Determinacions per combustió
Carboni Orgànic Total (TOC)
Carboni Inorgànic Total (TIC)
Nitrogen Total (TN)
Anàlisi elemental: C, H, N, S
 
Determinacions espectrofotomètriques
Nitrits
Nitrats
Amoni
Fosfats
Fòsfor Total (PT)
Silicats
Absorbància
 
Determinacions per cromatografia iònica
Anions: F, ClO2, Cl, NO2, Br, SO4, NO3, ClO3,
PO4, IO3, I
Sulfurs: S2, SO3, S2O3
Cations: Li, Na, NH4, Mg, K, Ca
Duresa Total
Duresa Permanent
Duresa Temporal
 

Equipament

 • Analitzador Carboni Orgànic Total,  (TOC) i NitrogenTotal (TN), TOC-V CSH (230) TNM-1, Shimadzu.
 • Analitzador elemental, Truspec Micro CHNS, LECO. Balança analítica 6 decimals, XP6, Mettler Toledo.
 • Equip Demanda Química d’Oxigen (DQO): digestor, CSB 24/E, Behr i valorador, 814, Metrohm.
 • Mesurador Demanda Bioquímica d’Oxigen (DBO), OXITOP OC100, WTW.
 • Equip Kjeldahl: digestor K-438, Buchi i valorador K-370, Buchi.
 • Valorador Alcalinitat, 855, Metrohm.
 • Espectrofotòmetre, UV-1800, Shimadzu.
 • Analitzador discret,  Smartchem 140, AMS Alliance.
 • Cromatògraf iònic, ICS5000, Dionex.

Personal

Tècnic Unitat
Natàlia Serón Mallol | nseron@icra.cat | (+34) 972 18 33 80 | ORCID
Olga Montojo Jordán | omontojo@icra.cat | (+34) 972 18 33 80 | ORCID
Adrià Robles Briones | arobles@icra.cat | (+34) 972 18 33 80 | ORCID
Cap d'Unitat
Sara Insa | sinsa@icra.cat | (+34) 608 51 02 53 | ORCID | Pàgina PRC

CENTRE

ICRA - Institut Català de Recerca de l'Aigua

Parc Científic i Tecnològic de la UdG
Edifici H2O
Emili Grahit, 101

17003 Girona http://www.icra.cat/

ÀMBITS RIS3CAT

 • Sistema alimentari
 • Sistema d'energia i recursos
 • Sistema educatiu i de generació de coneixement
 • Sistema industrial
 • Sistema sociosanitari

CATEGORIES

 • Altres laboratoris especialitzats
 • Espectrometria, cromatografia i espectroscòpia
 • Laboratori de Química

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Mitja
Procediment d’accès:
Contactar amb el resposable de la plataforma: Sara Insa (sinsa@icra.cat)
CERCA - Ginys