Seqüenciació de nova generació pel genotipat del VIH

GINYS-IRSICAIXA-001
La  determinació de resistències genotípiques als antiretrovirals es una eina de gran utlilitat en l'optimitzacio i seguiment del tractament antidretroviral dels pacients VIH positius.
El servei es va posar en marxa al 1999, i l’any 2002 el Servei Català de la Salut el va designar centre de referència per al test de resistències als antiretrovirals. En paral·lel a aquesta tasca assistencial, també participa en projectes de recerca i assajos clínics en col·laboració amb altres institucions i companyies farmacèutiques.

Serveis

Test de resistencies genotipiques als antiretrovirals mitjançant NGS.
Posibilitat de realitzar el test en mostres de baixa carrega viral mitjançant la concentracio de la mostra per ultracentifugacio.

Equipament

NSG Worflow
 • Sentosa SX101
 • Sentosa ST401i i ST401e
 • Sentosa SQ301
 • Sentosa SQ Reporter
Miniplate spinner
Pipetes

Personal

Responsable de Servei
Teresa Puig | tpuig@irsicaixa.es | 934656374 ext 223 | ORCID | Pàgina PRC
Tècnica de laboratori
Cristina Ramirez | cramirez@irsicaixa.es | 934656374

Publicacions

Comparison of the LiPA HIV-1 RT test, selective PCR and direct solid phase sequencing for the detection of HIV-1 drug resistance mutations.
Schmit JC a, Ruiz L , Stuyver L , Van Laethem K , Vanderlinden I , Puig T , Rossau R , Desmyter J , De Clercq E , Clotet B , Vandamme AM
J Virol Methods . 1998 Jul;73(1):77-82. doi: 10.1016/s0166-0934(98)00043-3
Evolution of drug resistance in HIV-infected patients remaining on a virologically failing combination antiretroviral therapy regimen
Alessandro Cozzi-Lepri 1 , Andrew N Phillips, Lidia Ruiz, Bonaventura Clotet, Clive Loveday, Jesper Kjaer, Helene Mens, Nathan Clumeck, Ludmila Viksna, Francisco Antunes, Ladislav Machala, Jens D Lundgren, EuroSIDA Study Group
AIDS . 2007 Mar 30;21(6):721-32. doi: 10.1097/QAD.0b013e3280141fdf
Prevalence of transmitted antiretroviral resistance and distribution of HIV-1 subtypes among patients with recent infection in Catalonia (Spain) between 2003 and 2005.
Romero A, Sued O, Puig T, Esteve A, Pumarola T, Casabona J, González V, Matas L, Tural C, Rodrigo I, Margall N, Domingo P, Casanova A, Ferrer E, Caballero E, Ribera E, Farré J, Puig T, Amengual MJ, Navarro G, Prat JM, Masabeu A, Simó JM, Villaverde CA, Barrufet P, Sauca MG, Ortin X, Ortí A, Navarro R, Euras JM, Vilaró J, Villà MC, Montull S, Vilanova C, Pujol F, Díaz O, Miró JM; AERI study Group.
Enferm Infecc Microbiol Clin . 2011 Aug-Sep;29(7):482-9. doi: 10.1016/j.eimc.2011.03.001. Epub 2011 May 2
Prevalence of genotypic resistance to nucleoside analogues and protease inhibitors in Spain. The ERASE-2 Study Group
Puig T, Pérez-Olmeda M, Rubio A, Ruiz L, Briones C, Franco JM, Gómez-Cano M, Stuyver L, Zamora L, Alvarez C, Leal M, Clotet B, Soriano V.
AIDS. 2000 Apr 14;14(6):727-32. doi: 10.1097/00002030-200004140-00012. PMID: 10807196

CENTRE

IrsiCaixa - Institut de Recerca de la Sida

Hospital Germans Trias i Pujol. Carretera de Canyet, s/n. Segona planta. Edifici Maternal. 08916 Badalona

08916 Badalona http://www.irsicaixa.es/es

ÀMBITS RIS3CAT

 • Sistema educatiu i de generació de coneixement
 • Sistema industrial
 • Sistema sociosanitari

CATEGORIES

 • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
  • Altres laboratoris especialitzats
  • Genòmica
  • Seqüenciació

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Mitja
Procediment d’accès:
Obert

QUALITAT

HRS4R
Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors Dona suport a les institucions de recerca i les organitzacions de finançament en la implementació de la Carta i el Codi en les seves polítiques i pràctiques. La implementació dels principis de la Carta i el Codi per part de les institucions de recerca els fa més atractius per als investigadors que busquen un nou ocupador o un amfitrió per al seu projecte de recerca..
Estat: Activa
CERCA - Ginys