Plataforma de documentació, digitalització i gestió de dades de recerca

GINYS-ICAC-001
Lydia Gil
Centre de documentació i biblioteca, Serveis científicotècnics.
El Centre de documentació i biblioteca de l’ICAC compta amb un fons de prop de 120.000 ítems dividits en tres àrees: bibliogràfica (21%), documentació arqueològica iconogràfica (50%) i documentació arqueològica textual (28%).

Una de les seves singularitats és la custòdia de quatre col·leccions úniques al món: llegat del Dr. Pere de Palol (†), arxiu personal del Dr. Jordi López Vilar, biblioteca del Dr. Antonio Peña Jurado (†) i biblioteca i llegat fotogràfic del Dr. Gustav A. Gamer (†).

Serveis

Informació general i assessorament especialitzat

S’assessora la persona interessada sobre la seva recerca i sobre els fons documentals i bibliogràfics que més informació útil li poden proporcionar.

Consulta dels fons documentals

Consulta pública i gratuïta dels fons documentals i bibliogràfics de l’Institut. Tots els fons són objecte de consulta sempre que hagin rebut el tractament arxivístic corresponent i que tinguin un instrument de descripció suficient, llevat d’aquells que estiguin subjectes a restriccions d’accés per raons de conservació.

Actualment, les quatre col·leccions úniques al món custodiades a l’ICAC són:
 • Biblioteca i llegat arqueològic del Dr. Pere de Palol (†): El fons i la biblioteca personal del Dr. Pere de Palol i Salellas va arribar a la seu de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica l’estiu del 2006. D’importància cabdal, permet fer un recorregut per una de les vides científiques més importants i prolífiques de la recerca catalana i veure les inquietuds i els objectius científics d’un home dedicat a la investigació. La biblioteca consta de 4.276 llibres i 2.206 exemplars de revista. El fons personal conté 21.556 documents textuals i 25.978 documents iconogràfics.
 • Arxiu personal del Dr. Jordi López Vilar. El llegat va arribar a la seu de l’Institut el novembre de 2020 i inclou documentació dels anys noranta d’excavacions dutes a terme a la Plaça de la Font, Circ romà i al conjunt arqueològic cristiano-visigòtic del Francolí a Tarragona. De moment, s’han registrat 1.942 ítems entre els quals hi trobem: memòries arqueològiques, diaris d’excavació, fotografies, diapositives, plànols i recull de premsa, entre d’altres.
 • Biblioteca del Dr. Antonio Peña Jurado (†), un especialista en art romà i investigador del grup Arqueometria i Produccions Artístiques (ArPA) de l’ICAC. El llegat va arribar a la seu de l’Institut el mes de juny de 2021 i consta de 131 llibres.
 • Biblioteca i llegat fotogràfic del Dr. Gustav A. Gamer (†), un expert en arqueologia clàssica i professor emèrit de la Universitat de Tübingen, que va fer donació de la seva biblioteca a l’ICAC. El llegat va arribar a la seu de l’Institut el desembre de 2010 i consta de 1.607 ítems entre llibres i revistes i de 8.335 documents entre diapositives, fotografies, dibuixos, negatius i transparències.

Reserva de documentació

Biblioteca i hemeroteca

La biblioteca està especialitzada en arqueologia clàssica, protohistòrica, Antiguitat tardana i grecoromana. Presta servei d’informació bibliogràfica i servei de sala de consulta lliure i gratuïta a tota la comunitat universitària. També ofereix servei de préstec personal i de préstec interbibliotecari per tal que les persones puguin accedir a tots els documents de les biblioteques integrades a la xarxa de la URV, CCUC i REBIUN.

Reprografia

Servei d’obtenció de reproduccions dels documents pertanyents als fons documentals. Es poden obtenir fotocòpies, impressions digitals, digitalitzacions i reproduccions d’enregistraments audiovisuals.

Acció social

Es promou la col·laboració amb entitats sense ànim de lucre que promouen la inserció social, per exemple, la Fundació Topromi amb la digitalització d’aquells materials que no es poden processar a l’ICAC.

Acords de col·laboració

És voluntat de l’Institut convertir Tarragona en un dels espais d’investigació especialitzats en arqueologia clàssica més importants del Mediterrani, establint vincles de col·laboració amb altres institucions.
Aquest objectiu també es treballa des del Centre de documentació i Biblioteca mitjançant acord de col·laboració per a la digitalització dels seus fons. Exemple d’això és la signatura del conveni amb la Diputació de Palència l’any 2006 per digitalitzar tots els materials relacionats amb la província (diaris d’excavacions, plànols, dibuixos, fotografies, diapositives i altre material gràfic).

El Dr. Pere de Palol va dirigir bona part de les excavacions arqueològiques a la zona durant la seva època com a Catedràtic a la Universitat de Valladolid i els jaciments de la zona són d’especial rellevància i gran valor històric, com per exemple, la Vil·la Romana de La Olmeda.

Difusió i intercanvi de publicacions

Un dels serveis puntals del Centre de documentació i biblioteca és l’intercanvi de publicacions, que arriba a 264 entitats. Aquest intercanvi permet d’una banda fer arribar les publicacions de l’Institut a centres i institucions d’arreu d’Europa especialitzats en arqueologia, i per una altra, incrementar el fons bibliogràfic a disposició del personal investigador.

Gestió de dades de recerca

Equipament

 • Fons de documentació arqueològica.
 • Reprografia.
 • Equipament informàtic.

Personal

Centre de documentació i biblioteca, Serveis científicotècnics.
Lydia Gil | lgil@icac.cat | (+34) 977 24 91 33

CENTRE

ICAC - Inst. Català d'Arqueologia Clàssica

Pl. Rovellat, s/n

43003 Tarragona http://www.icac.cat/

ÀMBITS RIS3CAT

 • Sistema cultural
 • Sistema de mobilitat i logística
 • Sistema educatiu i de generació de coneixement
 • Sistema industrial

CATEGORIES

 • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
  • Altres laboratoris especialitzats
  • Industria 4.0
  • Laboratoris Arqueologia, Geologia i Paleontologia
 • TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
  • Sistemes d'Informació

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Baixa
Procediment d’accès:
Obert
CERCA - Ginys