Plataforma d'arqueologia computacional

GINYS-ICAC-006
Hector A. Orengo
Investigador responsable
El Laboratori d'Arqueologia Computacional és una plataforma creada per donar suport a investigadors interessats en el desenvolupament d'aplicacions computacionals per a l'estudi del passat. Actualment al laboratori es treballa en aplicacions geoespacials (teldetecció i SIG), geoestadística, reconstrucció 3D i modelització, anàlisi de xarxes, simulació i aplicacions d'intel·ligència artificial (machine learning, deep learning).

Serveis

Els membres del laboratori col·laboren en el disseny i desenvolupament d’aplicacions informàtiques específiques per a projectes de recerca en arqueologia.

Equipament

– Servidor adaptable a diferents tipus d’operacions computacionals i tractament de dades (Supermicro 4U Dual AMD EPYC 32, 500GB RAM, 2 GPUs Nvidia A40 amb 48GB cadascuna)
– Ordinadors especialitzats en fotogrametria i SIG (amb 64 GB de RAM i GPUs Nvidia de 12 GB de RAM cadascuna)
– Escàner òptic A3 per fotogrametria
– Escàner 3D metrològic automatitzat d’alta resolució (submil·limètric)

Personal

Investigador responsable
Hector A. Orengo | horengo@icac.cat | 977 24 91 33 | ORCID | Pàgina PRC

Publicacions

Automated detection of archaeological mounds using machine-learning classification of multisensor and multitemporal satellite data
Orengo, H. A., Conesa, F. C., Garcia-Molsosa, A., Lobo, A., Green, A. S., Madella, M., & Petrie, C. A.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(31), 2020
Hybrid MSRM-Based Deep Learning and Multitemporal Sentinel 2-Based Machine Learning Algorithm Detects Near 10k Archaeological Tumuli in North-Western Iberia
Berganzo-Besga, I., Orengo, H. A., Lumbreras, F., Carrero-Pazos, M., Fonte, J., & Vilas-Estévez, B.
Remote Sensing, 13(20), 2021
New developments in drone-based automated surface survey: Towards a functional and effective survey system
Orengo, H. A., Garcia-Molsosa, A., Berganzo-Besga, I., Landauer, J., Aliende, P., & Tres-Martínez, S.
Archaeological Prospection, 28(4), 2021
Potential of deep learning segmentation for the extraction of archaeological features from historical map series
Garcia-Molsosa, A., Orengo, H. A., Lawrence, D., Philip, G., Hopper, K., & Petrie, C. A.
Archaeological Prospection, 28(2), 2021

CENTRE

ICAC - Inst. Català d'Arqueologia Clàssica

Pl. Rovellat, s/n

43003 Tarragona http://www.icac.cat/

ÀMBITS RIS3CAT

  • Sistema cultural
  • Sistema educatiu i de generació de coneixement
  • Sistema industrial

CATEGORIES

  • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
    • Laboratoris Arqueologia, Geologia i Paleontologia

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Baixa
Procediment d’accès:
Obert

QUALITAT

HRS4R
Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors Dona suport a les institucions de recerca i les organitzacions de finançament en la implementació de la Carta i el Codi en les seves polítiques i pràctiques. La implementació dels principis de la Carta i el Codi per part de les institucions de recerca els fa més atractius per als investigadors que busquen un nou ocupador o un amfitrió per al seu projecte de recerca..
Codi de conducta dels centres CERCA
El Codi de conducta dels centres CERCA, alineat amb el Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca, reconegut per les institucions europees, aporta garanties en aspectes de transparència, accés obert a dades i resultats, gestió de la propietat industrial, integritat científica i relació amb els mitjans de comunicació, entre d’altres.
Estat: Prevista
CERCA - Ginys