Laboratori de processament de mostres humanes

GINYS-IRSICAIXA-002
Eulàlia Grau
Responsable de servei
En funcionament des del 1993, l’objectiu d’aquest servei és donar suport a la investigació científica en l’àrea de la biomedicina, a través del processament i emmagatzematge de mostres destinades a la recerca, tant bàsica com clínica. L’equip humà té una experiència de més de 15 anys en el desenvolupament de les tècniques d’aïllament i conservació de PBMCs, plasma, sèrum, orina, femta, semen, biòpsies i rentats vaginals, entre d’altres. El servei processa una mitjana de 350 mostres mensuals. Tot i tenir uns Procediments Normalitzats de Treball propis, en els casos d’estudis multicèntrics el servei s’adapta als protocols de processament i conservació de mostres proposats pels promotors i a les exigències de control de qualitat i registre de variables de cada cas particular.

Serveis

Processament de mostres humanes:
Aïllament de PBMCs
Processament i aliquotat de plasma, sèrum, sang total, orina, femta, saliva, entre d’altres
 
Conservació de mostres:
En congeladors de -80ºC
En tancs de nitrògen (fase líquida i fase vapor)
 
Gestió de col.leccions de mostres:
Registre d’entrada i sortida de mostres
Registre de variables de qualitat de les mostres
Preparació d’entregues o enviaments d’alíquotes als investigadors
Gestió d’enviaments de mostres nacionals i internacionals
 
Participació en Assajos Clínics:
Adaptació dels protocols de processament a les necessitats dels promotors
Participació en controls de qualitat per al processament de PBMCs
Cumplimentació i custodia de la documentació de l’estudi
Custodia de mostres
Gestió d’enviaments de mostres nacionals i internacionals

Equipament

El servei compta amb laboratoris de bioseguretat de nivell 2 i 3 equipats per assegurar el correcte processament, transformació i conservació d’una extensa varietat de mostres biològiques. Les instal·lacions també inclouen diverses sales de criobiologia dotades d’ultra-congeladors (-80ºC) i tancs de nitrogen líquid (-196ºC), monitoritzats permanentment a través d’un sistema de registre automatitzat i un mòdul d’alarmes remotes.
 
EQUIPS
 
–  Cabines de Bioseguretat Classe II
  Centrífugues d’alta capacitat amb rotor basculant i amb buckets
  Centrífugues refrigerades amb rotor basculant i amb buckets
  Microcentrífugues de rotor fix
  Comptadors cel.lulars automàtics NucleoCounter® NC3000TM
  Pipetejadors
  Micropipetes
  Congeladors de 20ºC, – 30ºC i – 80ºC
  Tancs de nitrogen de fase líquida i de fase vapor
  Sistema de monitorització remota i registre de temperatures per a equips de fred

Personal

Responsable de Servei
Eulàlia Grau | egrau@irsicaixa.es | 934656374 ext 204 | ORCID | Pàgina PRC
Equip tècnic de laboratori
Rafaela Ayen | rayen@irsicaixa.es | 934656374
Lucía Gómez | lgomez@irsicaixa.es | 934656374
Cristina Ramirez | cramirez@irsicaixa.es | 934656374
Mireia Martínez | mmartinezg@irsicaixa.es | 934656374

Publicacions

Dynamics of CD8 T-cell activation after discontinuation of HIV treatment intensification
Massanella M, Esteve A, Buzón MJ, Llibre JM, Puertas MC, Gatell JM, Domingo P, Stevenson M, Clotet B, Martinez-Picado J, Blanco J; IntegRal Collaborative Group.
J Acquir Immune Defic Syndr. 2013 Jun 1;63(2):152-60. PMID: 23392458
Reduced humoral response 3 months following BNT162b2 vaccination in SARS-CoV-2 uninfected residents of long-term care facilities.
Trigueros M, Pradenas E, Palacín D, Muñoz-López F, Ávila-Nieto C, Trinité B, Bonet-Simó JM, Isnard M, Moreno N, Marfil S, Rovirosa C, Puig T, Grau E, Chamorro A, Martinez A, Toledo R, Font M, Ara J, Carrillo J, Mateu L, Blanco J, Clotet B, Prat N, Massanella M; CoronAVI@S and the KING cohort extension studies.
Age Ageing. 2022 May 1;51(5):afac101.
ZNRD1 (zinc ribbon domain-containing 1) is a host cellular factor that influences HIV-1 replication and disease progression
Ballana E, Senserrich J, Pauls E, Faner R, Mercader JM, Uyttebroeck F, Palou E, Mena MP, Grau E, Clotet B, Ruiz L, Telenti A, Ciuffi A, Esté JA.
Clin Infect Dis. 2010 Apr 1;50(7):1022-32. PMID: 20192730
Efficacy of SARS-CoV-2 vaccination in patients with monoclonal gammopathies: A cross sectional study
Abella E, Trigueros M, Pradenas E, Muñoz-Lopez F, Garcia-Pallarols F, Ben Azaiz Ben Lahsen R, Trinité B, Urrea V, Marfil S, Rovirosa C, Puig T, Grau E, Chamorro A, Toledo R, Font M, Palacín D, Lopez-Segui F, Carrillo J, Prat N, Mateu L, Clotet B, Blanco J, Massanella M; VAC-COV-GM-HMAR, KING Cohort Extension and CoronAVI@S studies.
Life Sci Alliance. 2022 Aug 12;5(12):e202201479
High-titre methylene blue-treated convalescent plasma as an early treatment for outpatients with COVID-19: a randomised, placebo-controlled trial
Alemany A, Millat-Martinez P, Corbacho-Monné M, Malchair P, Ouchi D, Ruiz-Comellas A, Ramírez-Morros A, Rodríguez Codina J, Amado Simon R, Videla S, Costes G, Capdevila-Jáuregui M, Torrano-Soler P, San José A, Bonet Papell G, Puig J, Otero A, Ruibal Suarez JC, Zarauza Pellejero A, Llopis Roca F, Rodriguez Cortez O, Garcia Garcia V, Vidal-Alaball J, Millan A, Contreras E, Grifols JR, Ancochea À, Galvan-Femenia I, Piccolo Ferreira F, Bonet M, Cantoni J, Prat N, Ara J, Forcada Arcarons A, Farré M, Pradenas E, Blanco J, Àngel Rodriguez-Arias M, Fernández Rivas G, Marks M, Bassat Q, Blanco I, Baro B, Clotet B, Mitjà O; CONV-ERT Group.
Lancet Respir Med. 2022 Mar;10(3):278-288. Epub 2022 Feb 9. PMID: 35150610 Free PMC article. Clinical Trial.
Small form factor flow virometer for SARS-CoV-2
Hussain R, Ongaro AE, Rodriguez de la Concepción ML, Wajs E, Riveira-Muñoz E, Ballana E, Blanco J, Toledo R, Chamorro A, Massanella M, Mateu L, Grau E, Clotet B, Carrillo J, Pruneri V.
Biomed Opt Express. 2022 Feb 22;13(3):1609-1619.
Previous SARS-CoV-2 Infection Increases B.1.1.7 Cross-Neutralization by Vaccinated Individuals
Trinité B, Pradenas E, Marfil S, Rovirosa C, Urrea V, Tarrés-Freixas F, Ortiz R, Rodon J, Vergara-Alert J, Segalés J, Guallar V, Lepore R, Izquierdo-Useros N, Trujillo G, Trapé J, González-Fernández C, Flor A, Pérez-Vidal R, Toledo R, Chamorro A, Paredes R, Blanco I, Grau E, Massanella M, Carrillo J, Clotet B, Blanco J.
Viruses. 2021 Jun 12;13(6):1135. PMID: 34204754
A Cluster-Randomized Trial of Hydroxychloroquine for Prevention of Covid-19
Mitjà O, Corbacho-Monné M, Ubals M, Alemany A, Suñer C, Tebé C, Tobias A, Peñafiel J, Ballana E, Pérez CA, Admella P, Riera-Martí N, Laporte P, Mitjà J, Clua M, Bertran L, Sarquella M, Gavilán S, Ara J, Argimon JM, Cuatrecasas G, Cañadas P, Elizalde-Torrent A, Fabregat R, Farré M, Forcada A, Flores-Mateo G, López C, Muntada E, Nadal N, Narejos S, Nieto A, Prat N, Puig J, Quiñones C, Ramírez-Viaplana F, Reyes-Urueña J, Riveira-Muñoz E, Ruiz L, Sanz S, Sentís A, Sierra A, Velasco C, Vivanco-Hidalgo RM, Zamora J, Casabona J, Vall-Mayans M, González-Beiras C, Clotet B; BCN-PEP-CoV2 Research Group.
N Engl J Med. 2021 Feb 4;384(5):417-427. Epub 2020 Nov 24. PMID: 33289973 Free PMC article. Clinical Trial.
Vagus nerve dysfunction in the post-COVID-19 condition: a pilot cross-sectional study
Lladós G, Massanella M, Coll-Fernández R, Rodríguez R, Hernández E, Lucente G, López C, Loste C, Santos JR, España-Cueto S, Nevot M, Muñoz-López F, Silva-Arrieta S, Brander C, Durà MJ, Cuadras P, Bechini J, Tenesa M, Martinez-Piñeiro A, Herrero C, Chamorro A, Garcia A, Grau E, Clotet B, Paredes R, Mateu L; Germans Trias Long-COVID Unit group.
Clin Microbiol Infect. 2023 Nov 19:S1198-743X(23)00565-7. PMID: 37984511
Impact of hybrid immunity booster vaccination and Omicron breakthrough infection on SARS-CoV-2 VOCs cross-neutralization
Pradenas E, Marfil S, Urrea V, Trigueros M, Pidkova T, Pons-Grífols A, Ortiz R, Rovirosa C, Tarrés-Freixas F, Aguilar-Gurrieri C, Toledo R, Chamorro A, Noguera-Julian M, Mateu L, Blanco I, Grau E, Massanella M, Carrillo J, Clotet B, Trinité B, Blanco J.
iScience. 2023 Apr 21;26(4):106457. Epub 2023 Mar 20. PMID: 36999095
SARS-CoV-2 infection elicits a rapid neutralizing antibody response that correlates with disease severity
Trinité B, Tarrés-Freixas F, Rodon J, Pradenas E, Urrea V, Marfil S, Rodríguez de la Concepción ML, Ávila-Nieto C, Aguilar-Gurrieri C, Barajas A, Ortiz R, Paredes R, Mateu L, Valencia A, Guallar V, Ruiz L, Grau E, Massanella M, Puig J, Chamorro A, Izquierdo-Useros N, Segalés J, Clotet B, Carrillo J, Vergara-Alert J, Blanco J.
Sci Rep. 2021 Jan 28;11(1):2608. PMID: 33510275
Measurement of intracellular didanosine and tenofovir phosphorylated metabolites and possible interaction of the two drugs in human immunodeficiency virus-infected patients
Pruvost A, Negredo E, Benech H, Theodoro F, Puig J, Grau E, García E, Moltó J, Grassi J, Clotet B.
Antimicrob Agents Chemother. 2005 May;49(5):1907-14. PMID: 15855513

CENTRE

IrsiCaixa - Institut de Recerca de la Sida

Hospital Germans Trias i Pujol. Carretera de Canyet, s/n. Segona planta. Edifici Maternal. 08916 Badalona

08916 Badalona http://www.irsicaixa.es/es

ÀMBITS RIS3CAT

  • Sistema educatiu i de generació de coneixement
  • Sistema industrial
  • Sistema sociosanitari

CATEGORIES

  • ASSAJOS CLINICS
  • COL·LECCIONS
    • Altres col·leccions
  • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
    • Altres laboratoris especialitzats

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Mitja
Procediment d’accès:
Obert. Contactar amb la responsable del servei via email.

QUALITAT

Nivell de Bioseguretat 3 (o NBS3)
Es considera ja un nivell d'alta contenció, és el que es troba en alguns laboratoris clínics, de diagnòstic, i alguns laboratoris de recerca universitaris i també governamentals, en els quals es realitza treball amb agents exòtics o que poden causar un dany seriós i potencialment mortal com a resultat de la inhalació o exposició als mateixos (alguns virus de febres hemorràgiques, però no els filovirus, molts arbovirus i bacteris con Francisella tularensisCoxiella burnetii, SARS-CoV-2(COVID-19), etc.).
Estat: Activa
Nivell de Bioseguretat 2 (o NBS2)
Es manegen agents de risc moderat cap al personal i l'ambient, per tant son els més freqüents tant en àmbits clínic, hospitalaris com de recerca acadèmica
Estat: Activa
OMG Tipus 3 – Risc Moderat
UTILITZACIÓ CONFINADA AMB OMG TIPUS 3 (Risc Moderat) A ESPANYA Segons el que estableix l'article 5 de la Llei 9/2003, s'entén per utilització confinada qualsevol activitat per la qual es modifiqui el material genètic d'un organisme o per la qual aquest, així modificat, es cultivi, emmagatzemi, empri, transport, destrueixi o elimini, sempre que en la realització d'aquestes activitats s'utilitzin mesures de confinament, per tal de limitar el contacte amb la població i el medi ambient.
Estat: Activa
OMG Tipus 2 – Risc baix
UTILITZACIÓ CONFINADA AMB OMG TIPUS 2 (Risc Baix) A ESPANYA  Segons el que estableix l'article 5 de la Llei 9/2003, s'entén per utilització confinada qualsevol activitat per la qual es modifiqui el material genètic d'un organisme o per la qual aquest, així modificat, es cultivi, emmagatzemi, empri, transport, destrueixi o elimini, sempre que en la realització d'aquestes activitats s'utilitzin mesures de confinament, per tal de limitar el contacte amb la població i el medi ambient.
Estat: Activa
PNT
Processos Normalitzats de Treball (PNTs) Fabricació de producte sanitari a mida regulada pel Reglament (EU)2017/745 de productes sanitaris
Estat: Activa
CERCA - Ginys