Laboratori de preparació i conservació

GINYS-ICP-001
L’ ICP compta amb un equip de tècnics conservadors-restauradors que han participat en els treballs d'una quarantena de jaciments arqueològics i paleontològics, pels que han restaurat i preparat els seus materials, així com també han fet reproduccions per la recerca i per exposicions i altres activitats divulgatives. És des del Departament de Preparació i Conservació del nostre centre que s'han impulsat diversos workshops especialitzats i que convoquen a la comunitat experta en aquestes tècniques. L'ICP compta actualment amb dos laboratoris de conservació-restauració, un ubicat al Museu de l'ICP a Sabadell i el més gran recolzant a l'equip de recerca de l'ICP al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquests equipaments són actualment un dels laboratoris més grans i més equipats de tot l'Estat espanyol.

Serveis

Preparació, conservació i restauració de jaciments i col·leccions

Des del jaciment fins al magatzem o a l’exposció són molts els detalls a tenir en compte i les dificultats a superar per treure el màxim rendiment de cada localització o de cada peça. Tant si es tracta d’excavacions com de col·leccions en museus, universitats i altres centres de recerca, o de particulars, és important una gestió integral d’aquest patrimoni per assegurar-ne la seva investigació, conservació i difusió. Des de l’ICP oferim serveis que van des d’un assessorament expert a l’execució de treballs als jaciments, al laboratori o en els museus i altres institucions amb col·leccions.

Treballs al jaciment
 • Extracció, embalatge i transport de fòssils i altres restes
 • Tractaments de conservació-restauració in situ
 • Conservació preventiva: estructures i preservació
Al laboratori
 • Preparació, conservació i restauració de restes paleontològiques i arqueològiques
 • Preparació, conservació i restauració de col·leccions d’Història Natural: taxidèrmies i preparació d’espècimens actuals
Conservació preventiva de col·leccions
 • Suports expositius per a restes complexes
 • Manteniment i conservació preventiva d’exposicions i col·leccions
 • Sistemes d’embalatges i emmagatzematge  per a col·leccions
 • Trasllat de col·leccions
Rèpliques i motlles

Manipular o exposar les restes originals, sempre úniques i en molts casos excepcionals, és un luxe que cal protegir. Per això la realització de motlles i còpies tridimensionals de fòssils i altres restes és una tasca imprescindible, tant des del punt de vista de la recerca com de la conservació i la divulgació. Des de l’ICP s’ofereixen serveis especialitzats de recreació i reconstrucció d’espècimens, reproducció total o parcial de jaciments o per garantir un trasllat òptim de restes i la salvaguarda de la resta d’informació que es pot extreure d’un jaciment.

Reproducció in situ
 • Treballs verticals, en cova o en qualsevol altre emplaçament
 • Reproduccions d’impromtes vegetals i icnites
 • Recreacions de jaciments
Reproducció al laboratori:
 • Recreacions d’espècimens amb còpies dels fragments originals
 • Reconstruccions amb còpies per muntatges d’espècimens
 • Realització de motlles i còpies de micropaleontologia i estudis de microscopia
 • Motlles endocranials, que permeten també l’estudi interior del crani
 • Realització de motlles i còpies tridimensionals per la recerca i la divulgació
 • Reproducció d’alta resolució per estudis de microfauna i per estudis de microscopia electrònica

En breu, podràs consultar el nostre catàleg online de reproduccions de fòssils i aconsegueix una còpia del fòssil que més t’agradi.

Equipament

L’àrea disposa dels materials i de l’equipament necessaris per realitzar embalatges a mida per objectes/mostres amb característiques especials, adaptats a les necessitats de transport o emmagatzematge i dotats d’elements protectors, amortidors i aïllants.
A nivell més específic l’àrea disposa dels següents equipaments:

 • Cabina d’abrasiu microprojectat.
 • Sistemes de neteja per ultrasons.
 • Sistemes de micropercussió pneumàtica.

CENTRE

ICP - Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Edifici ICTA -ICP. Campus UAB
C/ Columnes, s/n

08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra) http://www.icp.cat/

ÀMBITS RIS3CAT

 • Sistema cultural
 • Sistema educatiu i de generació de coneixement
 • Sistema industrial

CATEGORIES

 • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
  • Altres laboratoris especialitzats
  • Laboratoris Arqueologia, Geologia i Paleontologia

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Mitja
Procediment d’accès:

Obert

CERCA - Ginys