Laboratori de bioquímica IRSJD - Anàlisi d'aminoàcids

GINYS-IRSJD-001
Dra. Aida Ormazabal Herrero
Responsable
El nostre objectiu és oferir aquesta plataforma per l’anàlisi dirigida d'aminoàcids en tota mena d'espècimens biològics (plasma, orina, sang seca, líquid cefalorraquidi i fibroblasts en pacients, fetge, retina, cor, cervell, macròfags, altres tipus de cultius cel·lulars, etc.).

Serveis

Determinació d’aminoàcids en diferents espècimens biològics, per cromatografia d’ultrarresolució acoblada a espectrometria de masses en Tàndem (UPLC-MS/MS) que inclou:

 • Mostres humanes (sang, orina, líquid cefalorraquidi, sang impregnada en paper).
 • Models cel·lulars (cultius de fibroblasts, limfoblasts, altres tipus cel·lulars).
 • Models animals (qualsevol teixit de ratolí/altre model equivalent) i peix zebra.
 • Prèvia consultat, l’anàlisi es pot estendre a altres mostres biològiques.

Equipament

Sistema d’espectrometria de masses acoblada a cromatografia d’ultraresolució (UPLC-MS/MS) per a l’anàlisi d’aminoàcids.

Personal

Responsable
Dra. Aida Ormazabal Herrero | aida.ormazabal@sjd.es | 932532100 ext. 70805 | ORCID | Pàgina PRC
Dr. Rafael Artuch Iriberri | rafael.artuch@sjd.es | 932532100 ext. 70805 | ORCID | Pàgina PRC

CENTRE

IRSJD - Institut de Recerca Sant Joan de Déu

Santa Rosa, 39-57
4a planta edif. Docent

08950 Esplugues de Llobregat http://www.irsjd.org/ca/

ÀMBITS RIS3CAT

 • Sistema educatiu i de generació de coneixement
 • Sistema industrial
 • Sistema sociosanitari

CATEGORIES

 • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
  • Altres laboratoris especialitzats
 • ESTABULARIS I CENTRES D’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL
  • Experimentació animal especialitzada

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Alta
Procediment d’accès:
Obert. Tarifa: 90€ per determinació que inclou 42 aminoàcids i metabòlits derivats.

QUALITAT

ISO 9001 – Gestió de la Qualitat
La ISO 9001 estableix els criteris per a un sistema de gestió de la qualitat. Aquesta norma es basa en una sèrie de principis de gestió de la qualitat que inclouen un fort enfocament al client, la motivació i la implicació de l'alta direcció, l'enfocament del procés i la millora contínua. L'ús de la norma ISO 9001 ajuda a garantir que els clients rebin productes i serveis coherents i de bona qualitat, que al seu torn aporta molts beneficis empresarials.
Estat: Activa
ISO 15189 – Laboratoris mèdics
La norma ISO 15189 especifica els requisits de qualitat i competència en laboratoris mèdics. La poden utilitzar els laboratoris mèdics per desenvolupar els seus sistemes de gestió de la qualitat i per avaluar la seva pròpia competència. També es pot utilitzar per confirmar o reconèixer la competència dels laboratoris mèdics pels clients del laboratori, les autoritats reguladores i els organismes d'acreditació.
Estat: Activa
ERNDIM
Garantia de qualitat en proves de laboratori per malalties metabòliques hereditàries (IEM) L'objectiu d'ERNDIM és arribar a un consens entre els centres europeus de genètica bioquímica sobre procediments fiables i estandarditzats per al diagnòstic, tractament i seguiment de malalties metabòliques hereditàries.
Estat: Activa
CERCA - Ginys