IBUB - Equip d’anàlisi de metabolisme oxidatiu Seahorse

GINYS-IRSJD-003
Dr. Aleix Gavaldá
Responsable
Edifici Prevosti. Planta-2. Laboratori Seahorse/IBUB.  Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Avda Diagonal 643. Barcelona.
L’equip d’anàlisi Seahorse (Agilent) permet la mesura in vitro de la taxa de consum d’oxigen i la taxa d’acidificació extracel·lular. Les taxes de consum d’oxigen i d’acidificació són indicadors clau de la respiració mitocondrial i la glicòlisi, així com la velocitat de producció d’ATP, i juntes aquestes mesures proporcionen una visió a nivell de sistemes de la funció metabòlica cel·lular.

Serveis

Els tipus de mostra que es poden utilitzar poden ser cultius cel·lulars en format monocapa o 3D, com per exemple:

 • Cultius cel·lulars (línies estables, primaris)
 • Organoides
 • Explants o biòpsies tissulars (mesures ex vivo)
 • Illots pancreàtics
A més d’aquests tipus de mostres, l’alta versatilitat de la tècnica permet contemplar la seva utilització amb altres tipus de mostres.

Equipament

Analitzador Agilent Seahorse XFe24. Permet obtenir la informació de les taxes metabòliques en temps real i té un sistema d’injecció de quatre ports amb funció de mescla automatitzada, per a la detecció de respostes de cèl·lules vives a substrats, inhibidors o altres agents farmacològics en temps real. L’assaig es realitza en un format de placa de 24 pous.

Personal

Responsable
Dr. Aleix Gavaldá | aleixgavalda@ub.edu | 934021549 | ORCID | Pàgina PRC

CENTRE

IRSJD - Institut de Recerca Sant Joan de Déu

Santa Rosa, 39-57
4a planta edif. Docent

08950 Esplugues de Llobregat http://www.irsjd.org/ca/

ÀMBITS RIS3CAT

 • Sistema educatiu i de generació de coneixement
 • Sistema industrial
 • Sistema sociosanitari

CATEGORIES

 • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
  • Altres laboratoris especialitzats
  • Metabolòmica

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Baixa
Procediment d’accès:
Autoservei, prèvia acreditació de formació bàsica de
l’usuari (proporcionada per IBUB) o a través de col·laboració científica entre
l’IBUB i el grup/entitat interessada.
CERCA - Ginys