3D Virtual Lab

GINYS-ICP-003
El 3D Virtual Lab ubicat a l'edifici del Museu de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, al centre de Sabadell, té com a objectiu posar a disposició d'aquelles organitzacions que ho requereixin tot un equip humà i tècnic especialitzat en la digitalització de tot tipus de peces. El laboratori està preparat ambles principals eines de digitalització, entre les que destaquen els equips de digitalització per tècniques làser i fotogramètriques de darrera generació que permeten cobrir àmpliament les necessitats de qualsevol client. El laboratori ofereix un servei d'impressió d'objectes en tres dimensions. El prototipatge ràpid d'alta resolució permet fer realitat qualsevol disseny realitzat per ordinador, així com els models resultants de la digitalització. La peça s'imprimeix amb un material plàstic de resistència similar a la ceràmica.

Serveis

 • Servei de processament d’imatge i CAD
 • Digitalització làser i fotogramètrica
 • Impressió 3D

Equipament

En l’annex d’aquest document podeu consultar les característiques tècniques dels equips.

Personal

Contacte
Alejandro Serrano | 3dlab@icp.cat | 935 868 623 / 935 868 618 | ORCID | Pàgina PRC
Josep Fortuny | 3dlab@icp.cat | 935 868 765 / 935 868 618 | ORCID | Pàgina PRC

CENTRE

ICP - Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont

Edifici ICTA -ICP. Campus UAB
C/ Columnes, s/n

08193 Cerdanyola del Vallès (Bellaterra) http://www.icp.cat/

ÀMBITS RIS3CAT

 • Sistema cultural
 • Sistema educatiu i de generació de coneixement
 • Sistema industrial

CATEGORIES

 • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
  • Altres laboratoris especialitzats
  • Industria 4.0
  • Laboratoris Arqueologia, Geologia i Paleontologia

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Alta
Procediment d’accès:
Obert

QUALITAT

CSN-Categoria 2
Consell de Seguretat Nuclear - Categoria 2 Les instal·lacions de recerca són instal·lacions radioactives de 1a, 2a o 3a categoria enquadrades dins del grup d'instal·lacions on es manipulin o emmagatzemin radionúclids o equips generadors de radiació, que puguin utilitzar-se amb finalitats científiques, mèdiques, agrícoles, comercials o industrials”
Estat: Activa
SCAR
Servei de Coordinació d'Activitats Radioactives  
Estat: Activa
CERCA - Ginys