Plataforma de materials lítics

GINYS-ICAC-002

CENTRE

ICAC - Inst. Català d'Arqueologia Clàssica

Pl. Rovellat, s/n

43003 Tarragona http://www.icac.cat/

ÀMBITS RIS3CAT

  • Sistema cultural
  • Sistema educatiu i de generació de coneixement
  • Sistema industrial

CATEGORIES

  • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
    • Altres laboratoris especialitzats
    • Laboratoris Arqueologia, Geologia i Paleontologia

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Baixa
CERCA - Ginys