Plataforma de materials lítics

GINYS-ICAC-002
Marie-Claire Savin
Responsable
La plataforma científica de materials lítics posa a disposició els recursos de la Unitat d’Estudis Arqueomètrics de l’ICAC.

Serveis

 

Equipament

 • Lupa ZEISS Stemi 2000-C
 • Càmera SPOT Insight 2 Mp CCD per a la lupa microscopi binocular amb programari SPOT Advanced (4.0.5)
 • Microscopi de llum polaritzada NIKON Eclipse 50iPOL, a 30x, 60x i 150x
 • Microscopi de llum polaritzada NIKON Eclipse 50iPOL, a 30x, 60x i 150x, amb un dispositiu acoblat CITL CL8200 Mk5-1
 • Microscopi de llum polaritzada NIKON Eclipse 50iPOL, a 30x, 60x i 150x, amb un detector de raigs X Amptek Axis SDD acoblat
 • Càmera NIKON DS-Fi2 amb el suport del programari de tractament d’imatge NIS-Elements D
 • Material per al mostreig de peces arqueològiques i de pedreres
 • Material per a la preparació de mostres per fer de anàlisis d’isòtops estables de C i O

Personal

Responsable
Marie-Claire Savin | msavin@icac.cat | 977249133 | ORCID

CENTRE

ICAC - Inst. Català d'Arqueologia Clàssica

Pl. Rovellat, s/n

43003 Tarragona http://www.icac.cat/

ÀMBITS RIS3CAT

 • Sistema cultural
 • Sistema educatiu i de generació de coneixement
 • Sistema industrial

CATEGORIES

 • EQUIPAMENT TECNOLÒGIC
  • Altres laboratoris especialitzats
  • Laboratoris Arqueologia, Geologia i Paleontologia

TARIFES I ACCÉS

Nivell de Disponibilitat: Baixa
Procediment d’accès:
Obert

QUALITAT

HRS4R
Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors Dona suport a les institucions de recerca i les organitzacions de finançament en la implementació de la Carta i el Codi en les seves polítiques i pràctiques. La implementació dels principis de la Carta i el Codi per part de les institucions de recerca els fa més atractius per als investigadors que busquen un nou ocupador o un amfitrió per al seu projecte de recerca..
Codi de conducta dels centres CERCA
El Codi de conducta dels centres CERCA, alineat amb el Codi europeu de conducta per a la integritat en la recerca, reconegut per les institucions europees, aporta garanties en aspectes de transparència, accés obert a dades i resultats, gestió de la propietat industrial, integritat científica i relació amb els mitjans de comunicació, entre d’altres.
Estat: Prevista
CERCA - Ginys